Øremerker - reinsdyr

Reineierne hadde sine egne merker som de skar i ørene på reinsdyrene. Slik kunne de skille dyrene fra hverandre. Fra arkivet til Lappefogden i Sør - Trøndelag.