Kong Haakon VII's Kroningsreise

Kong Haakon VII's Kroningsreise. Besøket i Kristiansund