Stortingsvalget 1953 - Arbeiderpartiet og Kommunistene i Trøndelag

Kartet viser hvor de ulike partiene hadde størst opplutning ved stortingsvalget i 1953