Litteratur på biblioteket

Litteratur på biblioteket om "Lov og Rett". Ved å klikke på bokens tittel kan du se om biblioteket har ledige eksemplarer.

Trønderne og deres historiske tingsted : om det gamle Frostatinget 
Logstein, Bjarne - Moss : Eget forl., 1998. - 23 s.

Frostating lagmannsembete og lagmenn inntil 1797 : en historisk oversikt
Nissen, Gunnar Brun, n., 1897-
Trondheim : [s.n.], 1956. - 96 s. : ill.

Tretter, ting og tillitsmenn : en undersøkelse av konflikthåndtering i
det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet

Tretvik, Aud Mikkelsen, n., 1954-
Trondheim : Historisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2000. - 456 s. : ill. - (Skriftserie fra Historisk institutt ; nr 32)

Trekk av norsk strafferettspleie i tidsrommet 1700-1842 : Guds ord og kongens lov
Nissen, Gunnar Brun. - Trondheim : Universitetsforlaget, 1976. Gjelder særlig Frostating lagmannsrett.