Trondheim sett fra Sverresli, 1899

Oversiktsbilde sett fra Sverresli. Ilen kirke fra 1899. I forgrunnen ses Arildsløkken gård. Foto: Jørgen Wickstrøm, Tromsø.