D/S Tordenskjold - 1893

Skipet D/S Tordenskjold ble bygget i 1868, for Nordensfjeldske Dampskibsselskab. Båten forliste 09.03.1905 ved Torungen fyr utenfor Arendal. Skipet var da på vei fra Kristiania til Hammerfest. Bildet er fra Trondheim havn i 1893. Foto: Jørgen Wickstrøm, Tromsø.