Fiskebåter i Ravnkloa - 1893

Mange fiskebåter i Ravnkloa, byens travle fiskebakke. Foto: Jørgen Wickstrøm, Tromsø.