Ravnkloa, 1893

Østre del av Ravnklobakken. Foto: Jørgen Wickstrøm, Tromsø.