Første generatorbil

Knottgenerator var ett av flere folkelige navn på vedgassgeneratoren der det sentrale begrepet var å generere (fra latin: lage/skape) gass av ved i form av «knott». Gassen ble brukt under den annen verdenskrig til erstatning for bensin til drift av biler, busser og lastebiler - mest i sivil trafikk.