Anleggsarbeid på Dovrebanen

Fra Dovrebanens anlegg i Drivdalen, 1921. Fra venstre: Hans Vognillsmyran, Hans Skarsem, Ola Viken, Olaus Nysæter, Ingebrigt Vognillsmyran

Kilde for