Dresin

Dresin er et fremkomstmiddel som går på jernbaneskinner. Dresinen ble oppfunnet på 1840-tallet av tyskeren Karl Drais. Dresin ble blant annet brukt til å inspisere jernbanelinjen Bildet viser Jernbaneformann Otto Øien og kona Martha på "sparkhjuling" ved Soknedal jernbanestasjon