Anleggsarbeid på Rørosvegen

Anlegggsarbeid på Rørosvegen. Ola K. Bones sitter til høyre. Fra høyre;nr.3:Per Refseth, nr.5:Ole I. Bones, nr.6:Bernt Røsbjørgen, nr.8:Kristian Bones.