Fosenferga ved fergeleiet i Vanvikan

Fosenferja + Vanvika og ferjeleide der ved åpn.turen for innbudne. 27. mai 1955