Marked på Torvet, 1885.

Marked på torvet i Trondheim.