Brev mot nedleggelse av Halten stormvarselstasjon

Brevet er skrevet af flere fiskere den 27.7.1953