2 Telegrammer ang. jerndeler til bygging av Gisla bru