Byvekst i Trondheim fra 1902 til 1989

Kartene viser hvordan byen vokste i det forrige århundre. Legg merke til hvordan industristedet Ranheim og stasjonsbyen Heimdal som i 1902 lå som perifere øyer rundt byen, etter hvert ble slukt av byutvidelsen.

Kilde for