Sleggveien på Røros

Røros-parti fra Sleggveien - med Røros eldste bebyggelse