Røros 1917

Røros 1917, jernbanen til høyre. På bildet står det: enerett Carl Normann.