Bjørgen stasjon

Bjørgen stasjon. Til venstre gamle Bjørgen samvirkelag. Til høyre stasjonen