Rusiske krigsfanger

Russiske krigsfanger utenfor samvirkelaget på Støren 8.mai.1945