Rognes i Midtre Gauldal

Parti fra Rognes med Rognes Stasjon og Røttum stua nederst på bildet. Broen reiste under flommen i 1918.