Vegarbeid på Budalsvegen

Anlegg av rørgate for Kjelden mølle, og vegarbeid (Budalsvegen) Masse ble transportert på vagge. Fra v.:Per Refseth, Ole Bonesbro, Ole Refseth, 3 gutter:Erling Aune, Halvor Samdal, Per Bonesmo. Ole Bonesmo, Nils Haugen, Erling Bonesbro, Ingebrigt Bonesøyen (sittende), ukjent gutt. Sittende i Vagga i midten:Hans Bonesøyen.