Vegarbeid - skjæring

Veiarbeid, Budalsveien. Skjæring opp for Kjelden mølle