Støren jernbanestasjon

Støren jernbanestasjon, sett fra nord