Bonde fra Strinden

Tegning av bonde fra Strinden. Fra E. Lexow, Kristiania 1913. Tegningen viser bonden på vei til byen, hvor det var et marked for jordbruksvarer.