Fisker fra Fosnes

"... som han reiser ud på Skreitorsk eller Sildefangst."

Bruk original

Fisker fra Fosnes

Tegning av fisker Fosnes og Nærøens prestegjeld. Tegningen viser fiskeren slik han var kledd når han dro ut på fisket. Fiskerne var avhengig av gode klær som holdt kulde og vann ute. Fra Freier, København 1814.