Jernbanestasjonsur, Steinkjer

Jernbanestasjonsur på Steinkjer stasjon. Aud M. Tretvik skriver: "Klokka symboliserer den moderne tida på fleire måtar. Arbeidet var no i stor grad regulert etter klokka, kommunikasjonsmidla vart sett opp etter tidtabellar og ulike delar av landet vart synkronisert til same tid, uansett lengdegrad." (Trøndelags Historie bind 3, s. 243)