Prospekt av Trondhjem 1842

Prospekt over Trondheim fra 1842. Hentet fra Gamle Trondhjem i Billeder. Samlet og utgitt av Alb. Emil Koch, Trondhjem 1910.