Tømmerlense ved Hyttfossen sagbruk, Klæbu

Hyttefossen sagbruk og høvleri ble satt i drift i 1874. Bruket ble drevet med vannkraft. I 1898 hadde bruket 63 arbeidere i 30 ukers full drift. Driften ble avviklet i årene 1912-22. På bildet ser vi tømmerlensa som samlet opp tømmeret ved sagbruket.