Trondhjem, seet fra Stenbjerget

Tegning av Trondheim sett fra Steinberget. Tegningen er sannsynligvis fra midten av 1800-tallet. Hentet fra Gamle Trondhjem i Billeder. Samlet og utgitt av Alb. Emil Koch, Trondhjem 1910.

Relaterte kilder