Hyttfossen

Hyttfossen ved Hyttefossen Bruk i Klæbu. Det var sagbruk her fra 1675. I 1874 kjøpte A. Huitfeldt saga. Bruket ble gradvis nedlagt i årene 1912-1922 etter at Huitfeldt bygde nytt sagbruk i Ila og tømmeret ble fløtet direkte til byen. I 1922 kjøpte Trondheim E-verk fallrettighetene til fossen. Det ble likevel saget noe tømmer ved Hyttfossen fram til 1936. Bildet er tatt på begynnelsen av 1900-tallet.