Modernisering Skogbruk og fiske Fiske Fiskere og registrer...

Tabell fra Statistisk Sentralbyrås historisk statistikk som viser antall fiskere og registrerte fiskebåter i perioden 1928 til 1990. Følg lenken for å se tabellen.