Holocaust og andre folkemord

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter HL-senteret er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med fokus på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. Ved å gå til lenken under kan du lese om hva HL-senteret skriver om Holocaust og andre folkemord.