Modernisering Hamskiftet Modernisering av jordbruket ette... Jordbruksbedrifter etter st...

Jordbruksbedrifter, etter storleiken på jordbruksareal i drift og fylke. Tabell frå Statistisk Sentralbyrå med tal frå åra 1949-2006.