Støren 1928

Parti fra Støren, med damplokomotiv, jernbanebygninger og gårdsbruk.

Foto: A. Chr. Hassel, Trondheim