Pløying med traktor

Pløying med traktor på eiendommen Tilfredshet ved Dalsenget i Trondheim. Til venstre ses klokketårnet, til høyre kapellet på Tilfredshet. Deler av eiendommen Tilfredshet ble tatt i bruk som kirkegård i 1898. Kapellet ble innviet samme år. Bildet er tatt 8. mai 1918, noe som betyr at man her var tidlig ute med traktormekanisering.

Relaterte kilder