Fiskebåter og oppkjøpsfartøyer i Sør-Gjæslingan

Bildet viser fiskebåter og oppkjøpsfartøyer side om side i Sør-Gjæslingan. På havna ligger den gamle rutebåten "Herlaug". Rorbua i forgrunnen er "Helgebua". Den ble satt opp i 1855. Eier var Helge Andersen, og da han døde ble huset brukt som rorbu. Huset står fortsatt og er nå innlemmet i Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Woxengs Samlinger. I bakgrunnen er Heimværet og Hylla til venstre ble senre fullt utbygget med naust og rorbuer. Bildet er tatt i 1903 eller 1904.