Tømmerrenne i Mostadmarka, Malvik

Tømmerrenne over tidligere jernverkstomta ved Mostadmarken Jernverk