Gateparti med trehus

Arbeidergata. Gata gikk fra Strandveien til General von Kroghs gate. Gateløpet ble regulert bort etter 1950, og er i dag gjenbygd. Inntil 1938 het gata Suhms gate