Schjerves kolonialbutikk

A. Schjerves kolonialbutikk på hjørnet av Rosenvinges gate og Suhms gate, som senere fikk navnet Arbeidergata. Gata gikk fra Strandveien til General von Kroghs gate. Gateløpet ble regulert bort etter 1950, og er i dag gjenbygd. Inntil 1938 het gata Suhms gate