Bakgården til familien Schjerve

Bakgården til familien Schjerve i Rosenvinges gate som drev kolonialbutikk i området