Bebyggelse på Reina, Lademoen 1939

Lademoen Reina 1939 Til venstre Gassverket 1917 Byens første gassverk startet 1851 og lå i kvartalet Sverres gt. Elvegaten Erling Skakkes gt.

Kilde for