Verdal stasjon

Bildet er trolig fra siste halvdel av 1940-tallet.

Foto: Per Renbjør.