Båtene samles på minnedagen

Båter fra hele kysten samles på Titran havn på minnedagen for Titranulykken