Strandveien 33

Den nye barnehagen og kulturhuset i Strandveien. 2008.