Strandveien mot bryggeriet

Prospektkort. Aktiebryggeriet sees til høyre i bildet. Fotograf og årstall ukjent. Trolig fra starten av 1900-tallet.