Kart over Kalvskinnet og Skansen.

Utsnitt av oversiktskart over Trondhjem, 1904. Målestokk 1:3000. I området Kongensgate lå de fleste av byens felgsler og tvangsanstalter.