Modernisering Skogbruk og fiske Skogbruk Skogeiendommer i ...

Skogstatistikk 2006 fra Statistisk Sentralbyrå. Statistikken viser skogeiendommer i kombinasjon med aktiv jordbruksdrift etter fylke og produktivt skogareal for 2006. Følg lenken for å se statistikken.