Postbud med motorsykkel og slede

Den første postruten Trondheim-Orkdal gikk med motorsykkel og slede. I 1922 påtok Ragnvald Lund seg å kjøre posten fra Trondheim til Orkdal. Vinterstid kunne det være vanskelig å komme fram med bil, så ifølge kontrakten skulle han da bruke hest. Men Lund byttet ut hesten med motorsykkel, og på bildet er han klar til avgang fra postkontoret i Trondheim. Lund hadde denne post- og passasjerruten helt til 1929, da Trondheim-Orkdal Billag overtok kjøringen.

Kilde: Lars Thue (1997): Alltid underveis, Postverkets historie gjennom 350 år, bind 2:  1920-1997, side 94. Eier ukjent.